Kontakt

Ing. Miroslav Kečkeš
Dúbrava 476
913 33  Horná Súča

Telefón: +421 905 175 479
E-mail: miroslav.keckes@gmail.com