Počítače a počítačové siete

Návrh HW a komponentov, periférií

Inštalácia softwaru

Upgrade HW

Poradenstvo

Návrh a realizácia sietí, Wifi, NAS úložiská pre domáce aj firemné určenie