Údržba, čistenie PC

Spočíva v odstránení prehrievania, zníženiu hlučnosti ventilátorov v dôsledku nánosu prachu, odvírení, zrýchleniu systému, optimalizácií nastavení, registrov, aktualizácií ... Týmto úkonom zaistíte dlhšiu životnosť počítača.

Popis produktov:

Čistenie HW basic:

Rozobratie PC (notebooku), vyčistenie komponentov, ventilatorov od prachu, zloženie, test funkčnosti, záťažový test

Cena PC: 10€

Cena Notebook: 15€

 

Čistenie HW komplet:

obsahuje HW basic + výmenu teplovodivej pasty GPU a CPU.

Cena PC: 15€

Cena notebook: 30€

 

Čistenie SW basic:

optimalizácia nastavení OS, registrov, vykonanie aktualizácií, odstránenie nepotrebných programov, toolbarov, príp. vírusov, defragmentácia disku

Cena: 15€

 

Reinstall SW komplet:

Preinštalovanie OS so zálohou dát do 500GB, aktivácia OS, inštalovanie aktuálnych ovládačov, aktualizácií, prípadne iného Vami zakúpeného SW. Test funkčnosti.

Cena: 45€